Decembervoorschot BTW

Decembervoorschot btw voor kwartaalaangevers: te betalen uiterlijk op 24/12/2017

Sinds 01/04/2017 is het voor kwartaalaangevers btw niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten btw te betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het nu wel verplicht om een ‘decembervoorschot’ te betalen. Het decembervoorschot is een voorschot op de verschuldigde btw over de handelingen van het 4e kwartaal van het kalenderjaar.

Het decembervoorschot is gelijk aan ofwel:

> Het saldo van de te betalen btw van de handelingen van 1 oktober tot en met 20 december. Net zoals bij maandaangevers moet dit bedrag opgenomen worden in rooster 91 van de btw-aangifte van het 4e kwartaal. Indien u op basis van de handelingen van 1 oktober tot en met 20 december een btw-tegoed heeft, hoeft u geen voorschot te betalen en vult u 0,00 in rooster 91 van de btw-aangifte van het 4e kwartaal in;

> Het saldo van de te betalen btw van de btw-aangifte van het 3e kwartaal. U hoeft niets in rooster 91 in te vullen. Indien u voor het 3e kwartaal een btw-tegoed had, hoeft u geen voorschotten te betalen en hoeft u ook rooster 91 niet in te vullen.

U mag zelf kiezen welk systeem u toepast. In elk geval moet het decembervoorschot steeds uiterlijk op 24/12/2017 betaald worden, rekening houdend met een eventueel creditsaldo op de rekening-courant.

Boekhouding met een "personal touch"