Bericht inzake aanvraag van de corona hinderpremie bij/door VLAIO

Beste klant,

Onderstaand bericht kregen wij zonet binnen via de site van VLAIO :

 

“Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?

Aanvragen kan enkel online. De toepassing is nog in volle ontwikkeling.

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. 

De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, …) manier mogelijk om de premie aan te vragen.  

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.”

 

Hieronder ook een aantal nuttige links om bijkomende informatie op te zoeken :

VRT: Stel hier al uw vragen over het coronavirus
Unizo: https://www.unizo.be/corona (het is mogelijk dat u deze link moet plakken in uw adresbalk)
VOKA: https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan
Xerius: Maatregelen voor zelfstandigen

Informatie voor ondernemers/organisaties/werkgevers:  www.infocoronavirus.be

De algemene adviezen die de federale overheid op 10 maart uitvaardigde.

In de FAQ vindt u een antwoord op allerlei vragen.

Andere nuttige links:

 

Met vriendelijke groeten,

 

M&B TEAM BVBA

Boekhouding met een "personal touch"