UBO-Register – Deadline 30-9-2019 komt in zicht!!

M&B TEAM

Residentie Astrid

Englebert Adanglaan 10

3970 Leopoldsburg

011 40 30 48

 

 

Betreft: Registratie uiteindelijke begunstigden (UBO)

 

Beste,

 

Een Europese richtlijn verplicht alle vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische entiteiten om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Dit UBO-register kan geraadpleegd worden op MyMinFinPro, en de registratie dient te gebeuren vóór 30/09/2019.  Het doel hiervan is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

Voor de vennootschappen worden de personen die 25% of meer van de stemrechten of eigendomsrechten (aandelen) bezitten beschouwd als uiteindelijke begunstigden (UBO). Als deze niet aangeduid kunnen worden, worden de personen die op een of andere manier zeggenschap hebben over de vennootschap of de leidinggevenden beschouwd. Voor stichtingen, (internationale) verenigingen, trusts, fiduciën en aan trusts gelijkaardige juridische entiteiten worden als uiteindelijke begunstigden (UBO) de bestuurders of beheerders, de stichters/oprichters, personen die zeggenschap hebben over de vereniging, de begunstigden of de personen in wiens belang de entiteit werd opgericht, enz. beschouwd. Van deze personen moeten persoonlijke gegevens geregistreerd worden in het register. Meer informatie kan u vinden op: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Wij als boekhoudkantoor kunnen deze informatie, mits een volmacht, voor u registreren indien u dit niet zelf zou doen. Als u dit wenst dient u ons dit te laten weten. Hoe u ons een volmacht kan geven kan u terugvinden op: http://www.kvabb.be/GetDocument.ashx?nr=2189

 

Met vriendelijke groeten

 

Bert Leys

Boekhouding met een "personal touch"